STEPV-Iv va denunciar la suposada discriminació de gènere que va realitzar la UPV al no contractar a diverses dones embarassades. Aquestes dones ens van posar en coneixement que NO VAN SER CONTRACTADES per a treballar en la Escola d’Estiu, com els corresponia segons la borsa de treball a la qual pertanyien, SIMPLEMENT PEL  FET D’ESTAR EMBARASSADES.

Després de les actuacions dels delegats de prevenció de STEPV enfront de la Vicerectora d’Igualtat i Responsabilitat Social Corporativa, la UPV va justificar la seua actuació en motius de prevenció de riscos laborals per a les pròpies treballadores.

PERÒ LA CRIDANERA REALITAT amb la qual es van trobar ÉS LA SEGÜENT:

Quan es produeix la qualificació de les treballadores com “NO APTES” per al lloc de treball:

  1. no s’havia realitzat informe mèdic a les afectades que justificara el “NO APTE”
  2. no s’havia realitzat avaluació dels llocs per a poder concórrer l’existència d’aquest risc al que apel·len

Després de la intervenció dels delegats de prevenció de STEPV-Iv, i el realment greu, a posteriori de la denegació de la contractació, va ser quan la Universitat va realitzar moviments, la qual cosa només pot classificar-se com un intent de justificar allò injustificable:

  1. Es van realitzar informes desfavorables a la contractació, des del Centre Mèdic de la UPV
  2. Es va signar informe d’un treballador de la Escola d’Estiu com a Director sense ser-ho.
  3. Es va realitzar des del Servei de Prevenció informe d’avaluació de riscos sense contactar si més no amb les treballadores en qüestió.

Després de constatar totes aquestes irregularitats i donada la gravetat de l’assumpte, des de STEPV-Iv es va aconseguir que la INSPECCIÓ DE TREBALL prenguera cartes en l’assumpte.

Finalment, des de la Inspecció de Treball, s’ha indicat a la UPV que no ha actuat correctament per no haver realitzat l’adequada avaluació de riscos laborals inicial dels llocs de treball, i per tant no pot escudar-se en aquest motiu per a negar la contractació a una dona per estar embarassada, ja que açò suposaria un mer acte discriminatori en mancar de motivació alguna.

Una vegada més, la Inspecció de Treball torna a amonestar a la UPV la seua mala praxi, i torna a prendre mesures reglamentàries contra ella.

Però desgraciadament i malgrat açò, les nostres companyes es veuen obligades a recórrer als tribunals de justícia si la UPV es nega a responsabilitzar-se de les seues errades.

Per tot allò exposat, els Delegats de Prevenció de STEPV-Iv, no apreciant cap altre motiu que justifique la NO CONTRACTACIÓ d’aquestes treballadores, excepte el fet d’estar embarassades, entenen l’actuació d’aquesta Universitat com una discriminació per raó de gènere, i una vegada més, els instem a esmenar aquest greuge al més prompte possible, perquè aquestes dones, abans embarassades i ara mares, així com tot el seu entorn familiar i social, puguen restablir la normalitat en les seues vides, i puguen deixar a un costat l’angoixa que estan patint d’una forma tan gratuïta per a uns i tan costosa, econòmica i emocionalment, per a elles.

En honor de la justícia social, de la igualtat efectiva i de la no violència de gènere, DONEM UN VERITABLE PAS ENDAVANT!!!!

Sr. Rector, resolguen a favor de les interessades i assentisquen les demandes en els judicis.

És la gran oportunitat de poder demostrar que hi havia una mica més que paraules en la carta que va enviar a la nostra comunitat després de presidir un acte commemoratiu contra la violència de gènere. No cal oblidar a les víctimes, ni cal oblidar les promeses, vostè mateix es va comprometre en aquesta carta a donar aqueix pas endavant.

COMMEMOREM EL DIA DE LA DÓNA EN UNA UNIVERSITAT REALMENT LLIURE DE DESIGUALTATS DE GÈNERE, TOTS, I TOTES.