Més enllà de quina era la intenció del legislador al crear la figura del professorat associat, un professional de reconeguda competència que aporta la visió real del mon laboral a una assignatura o matèria, des de fa molt de temps les universitats utilitzen aquesta figura com mà d’obra barata per quadrar els seus pressuposts.

I és que el salari del professorat associat és precari. I, a més, únicament se li paga per les classes “de pissarra” i les tutories, i aquesta és una de les seues reivindicacions, la necessitat que les hores de preparació, correcció, coordinació, entre d’altres feines, no les hagen de regalar.

A més a més, al professorat associat no li paguen els complements d’antiguitat (triennis), ni el complement específic, ni de dedicació docent (quinquennis) ni de productivitat investigadora (sexennis), ni retribucions addicionals, almenys en la majoria d’universitats públiques de l’estat. Aquesta és una de les seues reivindicacions: A igual treball, igual salari.

Altra reivindicació és l’estabilització, i les solucions que dona la nova LOSU els semblen insuficients, deixant en la discrecionalitat de les universitats, la seua aplicació.

D’una banda, el professorat associat passarà a ser un fals indefinit, perquè malgrat que els contractes seran indefinits les condicions per rescindir aquests contractes no varien de les necessàries a hores d’ara per a no renovar-los. I per si fora poc, hauran de tornar a competir per mantenir un treball que, en la majoria dels casos, duen més d’una dècada exercint.

Si bé és cert que la LOSU preveu algunes vies d’estabilització cap a altres figures de professorat universitari, no es concreten percentatges, deixa la implementació d’aquestes vies a elements aliens al professorat associat i a les universitats. Poques garanties per a un col·lectiu que està fart de sustentar la docència de la universitat en els seus muscles.

Per aquests motius el professorat associat està de vaga indefinida.

Per aquests motius STEPV dona total suport a la vaga, i convoca una concentració, divendres 10 de febrer a les 13:00 a la Plaça de Manises de València, front al palau de la Generalitat