Ordre del dia del Consell Social de 3.10.2022

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació, si escau, de l’informe de necessitat i viabilitat a la GVA sobre la proposta del títol de Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària.

3.- Aprovació, si escau, de la proposta de retribucions addicionals del professorat universitari pel sistema de la Generalitat Valenciana.

4.- Aprovació, si escau, de la proposta de retribucions addicionals del professorat universitari pel sistema propi de la Universitat Politècnica de València.

5.- Aprovació, si escau, de la venda de participacions en la Spin-off TITANIA, Serveis Tecnològics.

6.- Aprovació, si escau, de l’adhesió de la UPV a l’Associació “Informatics Europe”

7.- Aprovació, si escau, de l’acord de filiació de la Universitat Politècnica de València en la Comunitat Climate-Kic.

8.- Aprovació, si escau, de l’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació d’empreses i entitats que constitueixen la biorregió de la Comunitat Valenciana (BIOVAL)

9.- Aprovació, si escau, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació Internacional per a la investigació tecnològica en sistema de propulsió i vehicles sostenibles (IASTEC EI)

10.- Informe sobre el Pla Estratègic de la Universitat Politècnica de València.

11.- Resolució del procediment d’adjudicació de la subvenció prevista per a la gestió del concurs Up! Steam4.

12.- Informe de la Presidenta de la Comissió de Relacions amb la Societat

13.- Informe del Rector

14.- Informe de la Presidenta

15.- Precs i Preguntes