Ordre del dia del Consell Social de 26.07.2022

1.- Aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació, si escau, de la proposta de conveni d’adscripció a la Universitat Politècnica de València de l’Escola d’Empresaris, Fundació de la Comunitat Valenciana per a la impartició dels estudis de Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial.

3.- Informe al Consell Social de la proposta de conveni de cooperació per a la constitució de la Unitat Mixta d’Investigació denominada “ValGRAI: Valencian Graduated School and Research Network of Artificial Intelligence”

4.- Aprovació, si escau, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació Reserva de la Biosfera Vall del Cabriol.

5.- Aprovació, si escau, de la proposta de cessió de taxa de reposició de PDI a altres universitats.

6.- Aprovació, si escau de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de treball del Personal d’Administració i Serveis/Personal Investigador.

7.- Informe del President de la Comissió d’Assumptes Acadèmics.

8.- Informe del President de la Comissió d’Assumptes Econòmics.

9.- Informe de la Presidenta de la Comissió de Relacions amb la Societat

10.- Informe del Rector

11.- Informe de la Presidenta

12.- Torn obert de paraula