1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, del III Pla d’Igualtat UPV (2021-2024).
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de renúncia de la participació de la Universitat Politècnica de València en el Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General Universitari per a la Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Normativa de Formació del Personal d’Administració i Serveis i d’Investigació de la Universitat Politècnica de València.
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de convocatòria i calendari de les eleccions a la direcció i al consell cientificotècnic del Centre d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria.
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de convocatòria i calendari de les eleccions a Coordinador o Coordinadora de les estructures pròpies d’investigació.
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió a la declaració de la Magna Charta Universitatum 2020.
  7. Aprovació, si és procedent, del suport a la declaració sobre protecció i assistència d’acadèmics, estudiants i membres de la Societat Civil de l’Afganistan.
 3. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’extinció del Màster Universitari en Gestió de la informació.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’extinció del Màster Universitari Erasmus Mundus en Millora Genètica Vegetal.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de límits d’admissió en estudis de màster universitari curs 2021/22.
 4. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d’I+D+i
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de participació de la Universitat en l’Associació Centre per a la Mobilitat Sostenible i Transició Energètica.
 5. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Promoció del Professorat
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de retribucions addicionals de la Generalitat Valenciana.
 6. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Econòmica i de Recursos Humans
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de treball del Personal Docent i Investigador.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació dels articles 18 i 32 del Reglament Regulador de la gestió de les activitats d’investigació, desenvolupament, transferència de tecnologia i formació no reglada de la Universitat Politècnica de València.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de compra de participacions de la Universitat Politècnica de València en la Spin-Off Ipronics.
 7. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Formació Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, del nou Títol Propi:
   • Expert universitari en transformació digital de la indústria Metalmecànica (20 ECTS).
 1. Informe del Rector
 2. Precs i preguntes