El passat 31 d’octubre l’administració va acceptar, en la mesa de negociació del PAS, les al·legacions de STEPV-Iv per a adaptar l’enquadrament en la carrera professional a les novetats del decret: es reconeixerà el temps treballat en aquelles categories extingides com serveis prestats en la nova categoria en la qual han quedat integrades.

Tanmateix l’administració no reconeix el mateix dret a les persones que van exercir en les categories extintes en interinatge o amb contracte laboral i obtingueren la condició de funcionari de carrera en la nova categoria, al fer una interpretació de l’article 11.3 (nova redacció) del decret de carrera professional molt restrictiva i, en opinió de STEPV-Iv molt equivocada. STEPV-Iv es planteja recórrer aquesta decisió.

Coordinadors de servei

El complement específic dels llocs de Coordinadors de Servei passarà a ser E023. L’acord de 2015 que recull aquest canvi podrà executar-se gràcies a haver negociat una nova redacció d’aquelles funcions que es van incloure en l’últim concurs.

Antiguitat en els barems de concursos

Pel que fa als barems, ha sigut rebutjada la proposta de STEPV-Iv que pretenia ampliar el nombre d’anys d’antiguitat que es computen en els concursos per a donar valor al temps treballat en la UPV. La proposta pretenia trencar amb la dinàmica que els cursos específics (controlats pel servei de RR.HH) i les comissions de servei (la gran majora adjudicades de forma arbitrària) tinguen més pes que el temps treballat. Es va imposar la proposta d’UGT, CC.OO. i UPV Sindical perquè els barems no es modifiquen, com ja va passar amb els de promoció interna, amb la qual cosa el personal amb més antiguitat en la Universitat perden l’oportunitat que se’ls reconega els anys treballats.

Així, el barem continua computant només 8 anys d’antiguitat en qualsevol administració pública (en qualsevol grup i amb el temps d’interinitat inclòs), i per STEPV-IV  és com no computar-ne cap, perquè quasi la totalitat de la plantilla de la UPV en té més.

Oferta pública d’ocupació 2017

Un punt de l’ordre del dia ha sigut establir les bases de la pròxima negociació de l’OPO, i sembla que hi ha sintonia entre tots els agents en evitar convocatòries de poques places de les categories més nombroses (Administratiu, Especialista Tècnic de Biblioteca, etc).

Les negociacions en punt mort

La comissió que debat els criteris per al càlcul de les necessitats del personal tècnic de laboratori està encallada, i alentix el calendari de negociacions que es va acordar entre l’administració i els sindicats. El Consell de Govern va encarregar a un grup de savis l’elaboració de la proposta de l’administració, però no aconsegueix conclusions que s’atribueix al fet que no s’han obtingut dades consistents del personal tècnic de laboratori enquestat, sense cap besllum d’autocrítica sobre si han formulat les preguntes adequades. El fracàs d’aquest comitè de savis no permet avançar en el calendari de negociacions, i estem a la mercè de l’administració i d’allò que li  vinga de gust negociar. STEPV-Iv instarà al Consell de Govern perquè relleve als membres d’aquesta comissió per la seua inoperància.

Seguirem informant-vos.