Ahir vàrem ser informats dels nous nomenaments que s’han realitzat en el cos d’Auxiliars de Servei i hem detectat que, de nou, s’han vulnerat els “Criteris Generals Borses de Treball del PAS”, que és la normativa aprovada que regeix el funcionament de les Borses.

Destacarem entre ells el punt 7.2. Nomenaments per a llocs vacants, per la gravetat en els perjudicis que es produeixen al no ser respectat i que estableix el següent:
“Quan es tracte de nomenament d’interinitat per a cobrir llocs vacants, s’oferirà a la primera persona que no haja obtingut un nomenament per aquest motiu.”

L’actuació de la UPV sobre aquest tema no s’ha limitat a infringir la normativa, sinó que ha anat més enllà, ha utilitzat els últims nomenaments i els llocs vacants en els quals s’han produït, per a blindar als seus ocupants, ja que no pertanyen a l’actual borsa de treball.

Si algú es troba afectat i considera que pot haver sigut vulnerat el seu dret a cobrir aquests llocs, pot contactar amb nosaltres en les extensions 77046 i 79149; en el correu stepv@upv.es o en la nostra seu sindical en la primera planta de l’edifici 6E (Centre mèdic).