Com sabeu el Professorat Associat de la UPV està en vaga. Fa un parell de setmanes aprofitant la presència al Fòrum e2 UPV 2018 de diverses autoritats públiques la Plataforma de Professorat Associat va convocar una concentració. Es va fer per part de l’Àrea de Comunicació una notícia en vídeo fent-se ressò de dit fòrum.

En aquesta notícia es feia esment de la concentració al minut 2:18 amb la frase “La inauguració ha estat marcada per les protestes dels professors associats que demanen una millora de les seues condicions laborals”, un esment menut tenint en compte que s’havia entrevistat al coordinador de STEPV, Sergi Panella i es va decidir no publicar res d’aquesta intervenció. Nosaltres respectem la decisió del redactor o redactora de la notícia com professional que és.

La veritable sorpresa és que el sendemà tornant a consultar el vídeo ens adonarem que aquest s’havia manipulat novament canviant la frase per aquesta: “La inauguració ha estat marcada per les protestes d’un grup de professors associats que demanen una millora de les seues condicions laborals”.

Amb aquest canvi es menyspreava encara més les reivindicacions d’un col·lectiu de professionals que legítimament demanen el reconeixement de certs drets laborals.

Manipulació i malbaratament de recursos públics

Segons l’article 127 dels estatuts de la Universitat Politècnica, en relació als deures del personal d’administració i serveis… s’explica que el PAS ha “d’exercir les seues tasques d’acord amb els principis […] de eficiència i eficàcia.” També explica que s’ha de “fer un ús correcte de les instal·lacions, bens i recursos.”

Fer i refer un vídeo per restar importància a una noticia, a més de ser d’una ètica qüestionable, no és eficient, precisament per ser un malbaratament dels recursos físics i humans de la universitat.

Doble menyspreu

Si com sospitem es confirmara que la notícia s’ha modificat per ingerència de l’equip rectoral el menyspreu seria a més cap als professionals del Àrea de Comunicació. Seria un fet greu donat que aquests professionals es deuen a tota la comunitat universitària i a la societat en general, incloent-hi també als i les associades i no només al equip rectoral que és, a més, part en aquest conflicte.

S’ha registrat un escrit demanant que es facen les explicacions oportunes per part de la direcció de l’Àrea de Comunicació.

També demanem públicament que es done veu als professors associats tant al web de la televisió de la UPV com a la ràdio, i també a les xarxes socials de la nostra universitat que no hi han fet tampoc cap esment de la vaga i de les reivindicacions d’aquest col·lectiu tant vulnerable.

Aquestos mitjans són públics. Són de tota la comunitat universitària i fer-ne abús és molt greu.