La universitat politècnica de València fa una reinterpretació de la taxa de reposició que permetrà que les borses de treball tornen a funcionar.

Com recordareu, des dels pressupostos de 2012, el govern central, dins de la seua política d’austeritat, va emprendre una croada per a reduir les plantilles de les administracions públiques impedint reposar aquells llocs de treball de funcionari de carrera que, per jubilació o qualsevol altre motiu, causaren baixa. És a dir, la taxa de reposició era 0% fins que enguany es va augmentar al 50% per al PAS.

Dins d’aquest marc, l’administració de la UPV, durant aquest temps ha aplicat les lleis estatals de la forma més restrictiva possible, insistint que no podia nomenar interins en cap cas.

Des del primer moment, STEPV ha considerat errònia aquesta interpretació de la llei, que al nostre entendre ha cercat la reducció de la plantilla del PAS de la UPV. Les actuacions d’altres administracions, com la de la Universitat de València o la pròpia Generalitat on sí s’han contractat interins, evidencien que la interpretació de la llei que fa la nostra universitat no és l’única possible.

No obstant açò, tal com va explicar el Gerent en mesa de negociació i en una reunió posterior mantinguda amb STEPV el còmput de la taxa de reposició, es realitza de la següent forma:

* Si la UPV té al principi d’any 100 treballadors dels quals es jubilen o causen baixa definitiva per algun motiu 10 treballadors, al final d’any ha de tenir 95 (recordeu que la taxa de reposició és del 50%, és a dir, dels 10 treballadors que causen baixa definitiva es reposen 5).

Açò ve a demostrar, TAL COM STEPV PORTA DEFENSANT DES DE FA MOLT TEMPS, que cessar i nomenar a un mateix nombre de personal interí no computa com a taxa de reposició, per la qual cosa NO EXISTEIX RAÓ ALGUNA PERQUÈ LES BORSES DE TREBALL NO FUNCIONEN I PERQUÈ ES FACEN NOMENAMENTS PER ORDRE DE BORSA.