La inspecció de treball ha contestat a la denúncia presentada l’11 de novembre de 2023 per STEPV contra la UPV per no estar abonant el complement d’antiguitat al professorat associat després de 6 mesos d’entrada en vigor de l’obligació de pagar-lo.

La Inspecció, una vegada comprovada la veracitat dels fets que denunciàvem, va requerir el seu abonament a la UPV, la qual va presentar els justificants d’haver-la abonat en la nòmina de novembre i desembre.

Més del 50% de professorat associat no està cobrant l’antiguitat, i la inspecció els insta a denunciar.

La inspecció també informa a STEPV que només 294 professors i professores associadesdels més de 700 que actualment té en plantilla la Universitat, estan cobrant l’antiguitat.

I ens trasllada que: “en el caso de que alguna de las personas trabajadoras de la universidad considere deba percibir dicho complemento y no se le haya abonado como consecuencia de la presente actuación inspectora de los meses de Noviembre y Diciembre de 2023, pueda presentar de manera personal y nominativa nueva denuncia dirigida al Inspector de Trabajo y Seguridad Social que suscribe a los efectos de que revise su situación.”

Des d’STEPV estem preparant un model de denúncia per facilitar la reclamació al professorat associat que continue sense cobrar per les decisions polítiques del rector Capillal’únic rector valencià que ha decidit no pagar a tot el seu professorat associat.

Si és el teu cas, contacta amb nosaltres per correu (stepv@upv.es) o en el nostre despatx (Edifici 4G).

En STEPV, valorem al professorat associat.