La Sala de Social núm. 8 de València ha declarat, per sentència judicial què: “existeix discriminació laboral en la retribució salarial dels Professors Associats (…) i en conseqüència procedeix que se’ls aplique en la seua retribució, en proporció al contracte parcial, la mateixa retribució que perceben els professors universitaris a jornada completa”, i ha condemnat a la UV a acatar la sentència i a una indemnització simbòlica de 1.000 euros a cada persona demandant.

Aquesta sentència és fruit de la denúncia de diversos professors i professores associades de la plataforma de professorat associat de la UV, la pionera del nostre País, i tot i que només es tracta d’una batalla guanyada, perquè la sentència es pot recórrer, la importància és fonamental.

La sentència assenyala que: “ha resultat acreditat que concorre el tracte discriminatori cap als demandants, que la discriminació no es produeix per ser una contractació temporal a temps parcial, sinó per la retribució proporcional que perceben els professors Associats respecte dels altres professors universitaris a jornada completa, tenint en compte que tots dos col·lectius de professors fan el mateix treball, imparteixen les mateixes assignatures conforme a les guies docentscompartint el treball la mateixa naturalesa, i sent les condicions laborals que exerceixen les mateixesno ho és la seua retribució que computa la Universitat de València de manera diferent, no sent objecció per a això la modalitat de contractació laboral, ni l’exigència de tindre una activitat externa per als professors associats”.

Els serveis jurídics d’STEPV estan estudiant la sentència per veure la viabilitat de fer-la extensiva a la nostra universitat i a altres col·lectius com pot ser el professorat ajudant doctor.

Vos continuarem informant, però de moment, hui podem cridar més que mai que a igual treball, igual salari.