T’informem que contínua vigent la reducció de jornada a l’estiu que el Pla concilia recull:

 

5.4. Horari d’estiu.

En el període comprès entre els dies 16 de juny i 31 d’agost, ambdós inclusivament, per excés de dedicació anual, el personal pot reduir-ne la jornada laboral 30 hores, a raó d’una hora diària.

El personal que opta per no reduir-ne la jornada laboral, pot acumular les dites hores en jornades completes que utilitzarà al llarg de l’any.

 

Així, i basant-nos en la redacció del pla concilia, el personal té la llibertat de decidir sobre la jornada d’estiu, be siga optar per una reducció d’aquesta o per una acumulació d’hores en jornades completes.

Decidir és el teu dret, i per tant ningú pot imposar-te ni recomanar-te cap opció.

Estem a la teua disposició per qualsevol consulta.