Hui dia 7 de juny, la comissió de seguiment de carrera professional s’ha reunit per a intercanviar impressions. A falta d’acords concrets, l’administració ha comunicat la intenció de prorrogar els criteris per a la progressió en la carrera professional per a l’any 2019.

A més, el personal interí i funcionari de carrera, que no se’ls havia reconegut el temps treballat en altres categories, cobraran el complement amb efectes retroactius des de 2017. L’administració preveu fer efectiu el pagament cap a final d’any.

El personal laboral amb càrrec a projectes o conveni no se’ls reconeixerà el dret a cobrar el complement de la carrera professional. Per a STEPV no és una bona notícia i continuarà reclamant aquest dret.