STEPV ha remés una carta al rector, que pots llegir acíargumentant per què la interpretació que fa la universitat és errònia, ja que dedueix que el professorat associat no pot cobrar el complement d’antiguitat quan el treball principal el realitza en una administració pública.

Confiem que el rector done les instruccions precises perquè se solucione aquesta errada.

Després d’anys de lluita, que van finalitzar amb la publicació del decret 83/2023, que a la fi reconeixia el dret del professorat associat a cobrar un complement d’antiguitat i de mesos d’espera al fet que la universitat ho fera efectiu, molts companys i companyes s’han emportat la desagradable sorpresa d’una interpretació molt restrictiva i penosa de la norma.

 

Continuarem informant.