Per iniciativa de les 16 persones claustrals PAS avalades per STEPV, el claustre que se celebrarà en desembre inclourà un debat sobre la necessitat de cobrir les baixes i les vacants del PAS. L’objectiu és que el Claustre inste al Consell de Govern la regulació d’uns criteris mínimes per a cobrir un lloc de treball, i garantir que totes les categories professionals de tots els centres, departaments, instituts i serveis tinguen el mateix tractament: perquè tots els llocs de treball de la Universitat són importants.

Olaya, la representant del PAS en el Consell de Govern,  va intentar que aquest òrgan aprovara aquesta iniciativa, però només va obtenir el suport de 4 persones més. Ara estem convençuts que el Consell de Govern no podrà rebutjar la petició del Claustre.

Com ja sabeu, STEPV és molt insistent quan percep que la salut del personal de la UPV està maltractada per les sobrecàrregues de treball i el menyspreu de l’administració.

Davant la manca de suport de les persones claustrals PAS que avalaren UGT i CCOO (només 1 persona de les 14 ha sostingut la iniciativa), volem agrair el suport del professorat Associat perquè aquesta iniciativa es poguera debatre en el Claustre.

Continuarem informant.