En l’última sessió claustral d’aquesta legislatura, el rector va presentar l’informe anual de la Universitat, del qual hem destacat el següent:

  • La Generalitat ha congelat per un any més el finançament a la UPV.
  • La Generalitat assumirà la reducció d’un 7% de les taxes acadèmiques del curs actual i d’un 8% en el curs 2018-2019, per a compensar la baixada d’ingressos de la Universitat.
  • La carrera professional no podrà superar el 60% o 65% el 2018 (tanmateix el projecte de “pressupostos 2018” fixa un import màxim del 66%).

Per altra banda, el claustre va aprovar una proposta de millora de la situació del personal de suport a la recerca que els sindicats STEPV-Iv, CCOO i UGT van consensuar prèviament amb el rector i el vicerector d’investigació (sols va haver dos abstencions). STEPV va agrair la bona predisposició de part de l’equip rectoral perquè prosperara la negociació d’aquesta proposta.

Es va esmentar el propòsit de millorar les condicions laborals de les persones contractades per obra i servei  (actualment hi ha entre 900 i 1000 contractes en la UPV, dels quals 100 són amb funcions d’investigació). Els sindicats estan negociant un conveni col·lectiu que inclou la proposta de personal investigador sènior, junior i personal investigador permanent. El vicerector d’investigació va manifestar que la legislació estatal impedeix que es resolga aquest problema com ambicionen, tot i que de moment tenen una reunió amb la Secretaria d’Estat el 7 de novembre.

Altre punt a considerar és l’informe anual del defensor universitari que ha resumit les consultes plantejades al llarg de l’any 2017: han hagut un total de 120 consultes, de les quals un 84% han provingut d’alumnes i la resta eren consultes del PAS i del PDI. La NOA, la llibertat de càtedra, els quinquennis, les promocions i la publicació dels resultats d’exàmens han format part de les consultes més nombroses. Es va asseverar que es substituirà el procediment de Pisados per un altre anomenat Mistral per al personal docent.

En el torn de precs i preguntes les persones de la llista avalada per STEPV ha transmés les següents inquietuds dels treballadors i de les treballadores:

  • La Universitat no ha assumit cap responsabilitat per l’escàndol de les dones embarassades que no van ser contractades en la UPV, que tant el jutjat del contenciós administratiu com el consell jurídic consultiu va qualificar de discriminació. STEPV ha reiterat que l’administració no pot escudar-se en uns informes mèdics per a deixar de contractar dones embarassades, i afirmar que aquesta mateixa decisió es tornaria a prendre. El rector es va limitar a dir que no passarà de nou.
  • Sobre la valoració del PAS a través de Pegasus, es va traslladar la consulta sobre que les enquestes es podrien dur a terme tal com es procedeix amb el professorat, es a dir de manera personal, també consultarem perquè no s’envien recomanacions als centres i departaments per tal de millorar els serveis. El rector considera que no es viable perquè el professorat està completament identificat, cosa que no sempre ocorre amb el PAS.
  • Molts alumnes treballen a la UPV com a “servipolis”. Vicente Juliá manifestà la seua preocupació per la ingerència de les tasques dels i de les servipolis en les tasques pròpies del personal funcionari, tot i que no han concorregut en processos d’igualtat, mèrit i capacitat com s’exigeix al personal funcionari. El rector ha defensat que faciliten als estudiants un experiència professional, però que no poden realitzar tasques que corresponen al personal funcionari i que s’ha d’indagar qualsevol mal funcionament.
  • El sindicat va traslladar la queixa d’un company que es va presentar com a candidat al claustre, perquè es va trobar amb moltes dificultats per a poder fer campanya: sols va poder obtindre el cens en paper. El rector va afirmar que facilita la mateixa informació per a tothom, tanmateix algunes candidatures ho han tingut més fàcil en anar avalades per algun sindicat.
  • Vam preguntar sobre la recuperació de les “ajudes socials”. El rector va respondre que estan negociant amb la conselleria per recuperar-les, però el Gerent no va poder assegurar que es començaran a cobrar el 2018 (en el projecte de “pressupostos 2018” queda vedat la convocatòria d’ajudes socials i les aportacions a plans de pensions).
  • Vam criticar el tracte desigual que pateix el personal interí pel que fa a la carrera professional. El Gerent va respondre que la Universitat no ha inventat la figura de “personal interí”.