Des d’Intersindical Valenciana reivindiquem el reconeixement de les malalties professionals, la reducció de la jornada laboral, el compliment de la vigilància de la salut, la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció, l’abordatge dels riscos derivats de noves formes d’organització en el treball, l’aprofundiment en la prevenció dels riscos psicosocials i la posada en marxa de mecanismes per abordar els riscos derivats dels efectes del canvi climàtic.

D’altra banda, també exigim mesures que protegisquen les persones sensibles, amb treballs precaris, i que els centres de treball siguen entorns segurs, saludables i dignes.

Volem fer també especial referència al tema de la salut mental, que la pandèmia ha tret de l’armari. Considerem necessari que, davant d’aquesta situació, s’impulsen polítiques públiques així com el desenvolupament d’una legislació específica per abordar aquesta qüestió als centres de treball.

No voldríem acabar aquest escrit sense fer una menció especial a totes i cadascuna de les víctimes d’accidents laborals i també a les persones que han contret malalties com a conseqüència del desenvolupament de les seues funcions al treball.

En definitiva, el 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut al treball, reclamem el compromís per part del govern i tots els organismes en l’àmbit de la prevenció, per tal de desenvolupar una cultura preventiva arrelada a qualsevol activitat laboral de maneratransversal.

La salut no està en venda!

Comunicat de la Intersindical Valenciana, 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut Laboral