En els últims temps, en molts serveis de la UPV s’estan cobrint llocs de nivell superior mitjançant les comissions de servei, tot i que algunes places són vacants i podrien convocar-se a concurs directament.

El procediment de comissions de servei actual va ser aprovat en l’any 2020 amb l’únic vot en contra de STEPV, perquè pensem que no ofereix prou garanties pel que fa als nivells 24 i superior:

– Les persones aspirants han de preparar una memòria sobre el lloc a cobrir en 3 dies.

Es valora de manera subjectiva l’experiència professional, els coneixements i la formació, que sumat a l’informe de la persona responsable de la unitat es converteix en una mena de “selecció digital”.

És una manera poc transparent d’atorgar comissions de serveis en llocs vacants que, d’altra banda, garanteix que, posteriormente, les persones afortunades puguen ocupar aquestes places definitivament.

No ens complau el procediment que es va acordar, però ens agrade o no és la norma que regula les comissions de servei a la UPV. Tanmateix, per a reclamar una transparència major per als llocs de nivell 24 i superior hem demanat al rector que les memòries s’exposen públicament, o bé que es publiquen en la microweb corresponent.

El rector Capilla va deixar ben clar en campanya que un eix clau del seu govern seria la transparència. Esperem que siga veritat