El passat 26 d’octubre s’aprovaven en mesa de negociació del PAS les Ofertes Públiques d’Ocupació de 2015-2016 amb el vot en contra de STEPV-IV per considerar-la arbitrària i insuficientment justificada. Pots consultar-la en el següent enllaç:

Oferta Pública d’Ocupació 2015-2016

STEPV considera que l’Oferta Pública d’Ocupació suposa la possibilitat de fer efectiu el dret constitucional d’accés a l’ocupació pública per la qual cosa no pot consentir que s’oferisquen unes places en detriment d’unes altres sense que es motiven o es fonamenten adequadament. Sobretot, si tenim en compte que les 21 places que componen la OPO dels anys 2015 i 2016 són completament insuficients per a pal·liar les mancances de la plantilla que han anat en augment des de l’inici de les retallades de 2012.
Per això, des del primer moment, STEPV va proposar negociar uns criteris objectius que permeteren dilucidar què 21 vacants oferir, evitant prioritzar uns col·lectius enfront d’uns altres, ja que per a nosaltres tots els llocs de treball són igual d’importants, i ens manifestem en contra de pronunciar-nos sobre llistes tancades (que no se sabia com havien sigut elaborades), que, en la nostra opinió, acabarien convertint la negociació en un “intercanvi de croms”.
Desafortunadament, els sindicats signataris pensen d’una altra manera.

El resultat, una OPO hipotèticament de consens que curiosament arreplega totes i cadascuna de les 10 places que conformava l’oferta inicial de l’administració (sense cedir gens), totes aquelles que apareixien en una primera proposta de “consens” que provenia de les ofertes de CCOO, UGT i UPV Sindical, i algunes de les quals apareixien en l’oferta elaborada per STEPV-Iv, però sense argumentar ni justificar per què s’acceptaven aquestes i no les altres. En definitiva, com a resultat, una OPO que ens ha resultat impossible recolzar.

Us assegurem que ens haguera agradat poder signar una OPO de vertader consens perquè el que està en joc per als treballadors és quelcom tan important com el poder accedir a un lloc de treball estable. Però amb aquestes condicions, no ha sigut possible.

Si vols saber més sobre el procés negociador punxa aquest enllaç:

Valoració Oferta Pública d’Ocupació 2015-2016