STEPV-Iv informa:

La secció sindical de STEPV-Iv de la UPV denuncia davant el consell de Transparència Valencià la falta de transparència i de publicitat de les borses de treball de la UPV.

Davant l’immobilisme de la UPV referent a la falta de transparència de les borses de treball, la secció sindical de STEPV-Iv fa un pas més i procedeix a denunciar davant el Consell de Transparència tal situació. Fa massa temps, i són innombrables les vegades, que anem denunciant davant diferents instàncies universitàries, inclòs el mateix Rector, la falta de transparència i de publicitat de les borses de treball, sense que s’haja obtingut cap compromís sobre aquest tema, sinó com única resposta un menyspreu absolut al dret de les persones que conformen les borses de treball.

Esperem que aquesta institució pose fi, d’una vegada per sempre, a l’obstinació absurda per part de la direcció d’aquesta Universitat, i que els companys i les companyes de les borses de treball puguen accedir a la informació de les mateixes comprovant que el seu dret al treball es gestiona adequadament.

Des de la secció sindical de STEPV-Iv entenem que res justifica la negativa per part de la Universitat a publicar les borses de treball amb total transparència, de la mateixa forma que ho fan altres universitats veïnes.El No perquè sí és un menyspreu bast als drets dels companys i de les companyes que conformen les borses.

Aprofitem una vegada més per a demanar al Sr. Rector que done les instruccions precises perquè la publicitat i transparència de les borses de treball siga real i efectiva, i es pose fi així amb la situació d’indefensió i inseguretat de les companyes i dels companys que formen part de les mateixes.