arton2305-e3ec1STEPV-Iv sempre ha manifestat la seua defensa del sistema públic de pensions i, per tant, el seu rebuig a la substitució d’aquest model, universal i solidari, pel model de plans privats, individualista i insolidari.

Malgrat això, quan es va plantejar la creació del pla de pensions de la UPV, amb la finalitat de no perjudicar els treballadors (que de no cobrar les quantitats que s’aportaren per la universitat a aquest pla no podrien cobrar-les d’una altra manera) va decidir participar en les negociacions dutes a terme per a la seua constitució.

A més, amb la intenció d’exercir de garants dels drets dels partícips i beneficiaris d’aquest pla, STEPV sempre ha designat un representant en la comissió de control del mateix, encara que això no ha evitat que de tant en tant hagen sorgit dubtes en el si del sindicat sobre la conveniència o no de seguir formant part d’ella.

Els membres de la Comissió de Control del Pla de Pensions formen part de la mateixa a títol personal i el fet que es done la necessitat d’haver de contractar un segur específic de responsabilitat civil per als mateixos en quedar excloses les seues responsabilitats com a membres de la citada comissió de control del segur “general” de responsabilitat civil de la UPV va posar de manifest que les seues funcions excedeixen del caràcter merament administratiu i la converteixen en un òrgan amb funcions tècnic-econòmiques en les quals STEPV-Iv ha decidit deixar d’intervenir.

Per aquests motius el sindicat HA RENUNCIAT a formar part de la Comissió de Control del Pla de Pensions de la UPV, encara que seguim estant a la vostra disposició per a defensar a aquells partícips o beneficiaris del Pla de Pensions que puguen veure vulnerats els seus drets com a integrants d’aquest pla.

La defensa del sistema públic de pensions i la mala experiència de la participació de polítics i sindicalistes sense la preparació necessària en els òrgans de decisió de les caixes d’estalvi ens ha portat, en un exercici de responsabilitat, a prendre la decisió d’evitar emular aquells mals exemples.