La sessió de febrer del Consell de Govern no va tindre acords destacables, però en l’informe del rector i el torn obert de paraules varen sorgir temes que de segur et preocupen, sigues PDI, PAS o Personal Laboral.

Continuem amb el format de vídeo-blog perquè va tindre una gran acollida en general, confiem en que vos siga més amé.

 

En el vídeo de hui parlarem de:

0:38 Com ens afecta la reforma laboral

2:41 Novetats? en les retribucions addicionals de 2019 i 2020

3:59 Processos d’estabilització

5:22 NOA

6:43 Reflexions sobre la qualitat democràtica de la nostra UPV

8:24 La meua elecció com a representant del Consell de Govern en el Consell Social

9:03 Notícies breus de l’Informe del rector

9:34 Relació d’acord

Els vostres ulls i la vostra veu.