Divendres 2 de juliol, al voltant de les 13.00 hores es va publicar la resolució del procediment per cobrir llocs de treball per comissions de servei en la categoria d’Administratiu. És una resolució difícil d’entendre, tant en el fons com en la forma.

No es pot fer pitjor

  • La resolució no aclareix si és provisional o definitiva. Potser de manera intencionada?
  • Si la resolució és provisional, no estableix cap termini d’al·legacions.
  • No hi ha peu de recurs de la resolució, però sí que hi ha un punt cinqué que explica com recórrer els actes de les comissions de valoració.
  • No indica quan i com han d’incorporar-se les persones que han obtés la comissió de servei. Potser també de manera intencionada?

Pot ser normal si considerem que l’administració no discerneix entre una resolució provisional o definitiva, però, amb tot s’afanya a determinar les dates en què aquesta resolució tindrà efectes econòmic-administratius… de nou s’embolica.

L’administració estableix un greuge comparatiu ja que assigna dues dates distintes d’efectes econòmic-administratius entre les persones participants d’una mateixa convocatòria, i ho motiva de manera clarament insuficient, segons la jurisprudència: “atendiendo a los criterios de prioridad requeridos en los centros, escuelas y otros servicios o unidades que se ven afectados en la prestación de sus servicios”. Quins són els criteris de prioritat? Justifiquen suficientment el tractament diferent?

100 dies exhaurits en 30 dies

Des de STEPV ens havíem imposat un període de 100 dies abans de criticar qualsevol actuació del nou govern de la UPV. Per a així dir, és un termini prudent perquè l’equip rectoral comence a funcionar.

Malauradament, hui ens veiem en l’obligació de canviar d’opinió, i esperem que només siga per una única vegada.

La resolució de les comissions de servei crea un perjuí a una part del personal de la UPV, a més d’inseguretat jurídica. Res de bo pot eixir d’allò que es fa a correcuita i de manera poc reflexiva.

Per tot això, demanem al senyor gerent que rectifique.