Estimat company, estimada companya del PDI. Sí, com ho sents. Si t’has acreditat a un cos superior al de la plaça que ocupes actualment i el teu Departament t’havia promès que pròximament es convocarien places a aquest cos on tu pots concursar, és important que sàpigues que el Rectorat de la UPV, i en particular Vicerector de Professorat, s’estan saltant els procediments regulats a aquest efecte.

Com a conseqüència pot passar gairebé de tot. Des que aquesta plaça que t’havien dit que sortiria convocada aquest any, no es convoque, fins que aquesta plaça on et presentes, encara que aconsegueixes el primer lloc, siga impugnada per una altra aspirant.

I tot això, simple i planerament, per res. Increïble, veritat? No cregues que darrere hi ha un pla ocult per conquerir el món ni res de similar. L’única raó d’aquesta situació tan kafkiana és que al VPOA no li agrada que fiscalitzen la seua feina. Això de complir la norma no va en ell. Ell és més una persona pràctica, un home dacció. Això sí, en el cas que la norma el beneficie, aleshores sí que les lleis són inapel·lables.

Al VPOA tampoc li agrada negociar. O almenys no li agrada negociar amb qui no li dona la raó. Potser la Direcció del teu Departament t’ha dit que enguany, encara que tu sí que has fet els deures, no serà possible que hi haja places de promoció, o no podreu reforçar la plantilla i haureu de seguir fent classes en condicions precàries. El que mai sabràs és que, potser, en un altre Departament, en una altra Escola, el VPOA sí que ha facilitat les coses. I no ho sabràs perquè el VPOA amaga aquesta informació i no et deixa, ni a tu ni als teus representants, supervisar aquestes decisions, valorar que siguen justes i equilibrades, ni per descomptat buscar alternatives de consens.

Estimat company, estimada companya del PDI. Mou-te. I fes-ho ja. Perquè potser prompte t’emportes alguna sorpresa desagradable.