Ordre del dia del Consell Social de 07.06.2022

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (28/04/22)

2.- Aprovació, si escau, de la Normativa de Progrés i Permanència en estudis oficials de grau i màster de la Universitat Politècnica de València.

3.- Aprovació, si escau, de la proposta d’aplicació parcial en el curs 2021/2022 dels requisits de permanència establits en la Normativa de Progrés i Permanència en estudis oficials de grau i màster de la Universitat Politècnica de València.

4.- Aprovació, si escau, de la proposta de reconeixement de la SPIN-OFF MADEINPLANT SL

5.- Aprovació, si escau, de la proposta de reconeixement de la SPIN-OFF FULL BODI INSIGHT SL

6.- Aprovació, si escau, de la proposta de constitució de la unitat mixta d’investigació en Nutrició de Precisió per a patologies digestives (NUTRICURA PDig)

7.- Aprovació, si escau, de l’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació Conferència Espanyola de Deganes i Degans d’Economia Empresa CONFEDE.

8.- Ratificació de la decisió del Jurat de la XXI Edició dels Premis Consell Social.

9.- Informe del President de la Comissió d’Assumptes Acadèmics

10.- Informe del President de la Comissió d’Assumptes Econòmics

11.- Informe de la Presidenta de la Comissió de Relacions amb la Societat

12.- Informe del Rector

13.- Informe de la Presidenta

14.- Torn obert de paraula