Ordre del dia del Consell Social de 22.12.2022

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (03.10.2022).
 2. Aprovació, si escau, del Pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l’exercici 2023.
 3. Aprovació, si escau, dels Pressupostos de les entitats dependents de la UPV per a l’exercici 2023:
  1. CEDAT,
  2. CEDAT AG,
  3. Fundació SERVIPOLI,
  4. Fundació CPI,
  5. Fundació AGROMUSEO DE VERA.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de l’Oferta d’Ocupació Pública del Personal d’Administració i Serveis 2022.
 5. Aprovació, si escau, de les Bases de la XXII Edició dels Premis del Consell Social.
 6. Informe del President de la Comissió d’Assumptes Acadèmics.
 7. Informe del President de la Comissió d’Assumptes Econòmics.
 8. Informe de la Presidenta de la Comissió de Relacions amb la Societat.
 9. Informe del Rector.
 10. Informe de la Presidenta.
 11. Torn obert de paraula.