Ordre del dia del Consell de Govern de 09.03.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la sol·licitud d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a la proposta de reconeixement “La Festa o Misteri d’Elx” amb el Premi Princesa d’Astúries de les Arts
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Reglament de Règim Electoral de la Universitat Politècnica de València
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de convocatòria d’eleccions per a l’any 2023 en els Òrgans de Govern i Representació
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la normativa reguladora del Professorat Emèrit a la Universitat Politècnica de València
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’Esportista d’Honor de la Universitat Politècnica de València 2023
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la distinció de Professor Ad Honorem a Sr. Federico Barber Sanchis
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’acord pel qual s’accepta la cessió gratuïta d’ús a favor de la Universitat Politècnica de València, acordat per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de determinada superfície de l’immoble situat a Alcoi, Plaza Emilio Sala, 1.
  10. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la Universitat Politècnica de València per a la presentació de candidatura en la Comissió de Joc de la Comunitat Valenciana
  11. Aprovació, si és procedent, de la proposta de constitució d’Unitat Docent del Departament d’Economia i Ciències Socials (DECS)
  12. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de denominació d’Unitats Docents del Departament d’Economia i Ciències Socials (DECS)
 3. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’addenda de modificació del conveni de col·laboració interuniversitària per a la realització conjunta del màster en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Grau en Ciència de Dades
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Grau en Enginyeria Física
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Màster Universitari en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la memòria de doble Grau en Enginyeria Civil i Grau en Matemàtiques
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Màster Universitari en Sistemes Electrònics
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Màster Universitari en Sistemes Propulsius per a una Mobilitat Sostenible
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adscripció d’àrees de coneixement al departament de Física Aplicada
  10. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Programa de Doctorat Interuniversitari en Arquitectura, Patrimoni i Ciutat
  11. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’Addenda al Conveni de Col·laboració Interuniversitària entre la Universitat Politècnica de València i la Universitat Politècnica de Cartagena, per a l’organització i desenvolupament conjunt del Programa de Doctorat en Arquitectura, Patrimoni i Ciutat
 4. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d’I+D+i
  1. Aprovació, si és procedent, de la participació de la UPV com a membre de l’associació ADRA (AI, Data and Robotics Association).
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de nominació als premis Jaume I de Sr. José Jaime Gómez.
 5. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Promoció de Professorat
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de sol·licitud de professor emèrit de Sr. Vicente Moreno Ferrero
 6. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Econòmica i de Recursos Humans
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’annex 10 “Indemnitzacions i Gratificacions” del Pressupost de la UPV 2023
 7. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Formació Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de les propostes d’actualització de títols propis per a la seua adaptació al RD 822/21 de 28 de setembre
   1. Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Directiu i Auditoria (60 ECTS)
   2. Màster de Formació Permanent en Direcció, Gestió i Anàlisi de Negocis Digitals (90 ECTS): A) Diploma d’especialització en direcció, gestió i anàlisi de negocis digitals (30 ECTS).
   3. Màster de Formació Permanent en Gestió Eficient de l’aigua urbana (60 ECTS)
  2. Aprovació, si és procedent, de les propostes de nous títols propis
   1. Diploma de grau propi en Systems Engineering and Management for Innovative Challenges (240 ECTS): A) Diploma d’extensió universitària en soft skills for systems engineering (30 ECTS). B) Diploma d’extensió universitària en Artificial Intelligence & Data Science (80 ECTS). C) Diploma d’extensió universitària en Robotics, Drones & 3D-printing (80 ECTS). D) Diploma d’extensió universitària en Energy Technologies and Environment (80 ECTS). E) Diploma d’extensió universitària en Wireless communication, 5G, Sensors & IoT (80 ECTS). F) Diploma d’extensió universitària en Smart Mobility & Sustainable Supply Chain (80 ECTS). G) Diploma d’extensió universitària en Management for the Industry of the Future (37 ECTS)
   2. Màster de Formació Permanent en Blockchain i Innovació Digital (60 ECTS): A) Diploma d’especialització en blockchain i cripto (30 ECTS). B) Diploma d’especialització en gestió i anàlisi de blockchain (30 ECTS)
 8. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Ambiental
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de Declaració Ambiental 2022 de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta del Pla Ambiental 2023 de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta del Pla Estratègic de Mobilitat Sostenible de la Universitat Politècnica de València (2023-2027)
 9. Informe del rector
 10. Torn obert de paraules