Ordre del dia del Consell de Govern de 27.04.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procendent, de la proposta d’inici del procediment d’elaboració dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Reglament de Règim Electoral de la Universitat Politècnica de València
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de la Junta Electoral de la Universitat Politècnica de València
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’acord de delegació de competències en matèria de convenis en diferents òrgans unipersonals de la Universitat Politècnica de València
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació Conferència de Deganes i Degans de Belles arts
 3. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’actualització de la memòria de doble titulació de Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica i Màster Universitari en Economia Agroalimentària i Medi Ambient
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Enginyeria de Manteniment
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Enginyeria Mecànica
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Planificació i Gestió de l’Enginyeria Civil
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de l’Acord d’establiment de les bases per a l’assignació de l’esment ARA UPV a l’estudiantat de grau de la Universitat Politècnica de València
 4. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d’I+D+i
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de transformació de l’Institut de Tecnologia de Materials en Institut Universitari d’Investigació
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a EduNet World Association
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de participació de la Universitat Politècnica de València en la ASSOCIATION FOR EUROPEAN NANOELECTRONICS ACTIVITIES (AENEAS)
 5. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Econòmica i de Recursos Humans
  1. Liquidació dels Comptes Anuals 2022 de la Universitat Politècnica de València i els seus Ens Dependents
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Pla de Mesures Antifrau de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Reglament per a la Creació i Funcionament de Càtedres i Aules d’Empresa de la Universitat Politècnica de València
  4. Aprovació, si és procedent de la proposta de compra de participacions en l’ampliació de capital de l’empresa spin-off KENKO IMALYTICS SL
  5. Annex II: Certificat d’existència de crèdit [20/04/2023 13:57]
 6. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Promoció de Professorat
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de sol·licitud de professor emèrit de Sr. José Miguel Arnal Arnal
 7. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Formació Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de les propostes d’actualització de títols propis per a la seua adaptació al RD 822/21 de 28 de setembre
   1. Màster de Formació Permanent en Animació (60 ECTS): Diploma d’Especialització en Direcció d’Animació. Diploma d’Especialització en Animació 2D. Diploma d’Especialització en Animació 3D
  2. Aprovació, si és procedent, de les propostes de nous títols
   1. Màster de Formació Permanent en Contractació del Sector Públic (60 ECTS)
   2. Màster de Formació Permanent en Medicina de Precisió i Genètica Clínica (60 ECTS): Diploma d’expert en genètica clínica i malalties rares (25 ECTS). Diploma d’expert en cardiogenética (25 ECTS). Diploma d’expert en neurogenética (25 ECTS). Diploma d’expert en oncogenética (25 ECTS). Diploma d’expert en genètica pediàtrica (25 ECTS).
 8. Informe del Rector
  1. Informe del IAA 2023
 9. Torn obert de paraules