Ordre del dia del Consell de Govern de 21.07.2022

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de convocatòria d’eleccions a la direcció i Consell de l’institut Universitari d’investigació en Tecnologia Centrada en l’ésser humà i de representació de l’alumnat en el Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de calendari dels processos d’eleccions ordinàries per a l’any 2022 en òrgans de govern i representació de la Universitat Politècnica de València
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la normativa Reguladora del canal de denúncies de la Universitat Politècnica de València
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta del manual d’identitat Visual Corporativa de la Universitat Politècnica de València
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’esportista d’honor de la Universitat Politècnica de València 2022
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la distinció de professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València al Sr. Federico Jesús Bonet Zapater
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la distinció de professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a la Sra. María Alpuente Frasnedo
 3. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de canvi de denominació del grau en Enginyeria, Sostenibilitat i Territori per la de grau en Ecoingeniería i Territori
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de conveni marc de formació dual del grau en Ecoingeniería i Territori
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de memòria de verificació del títol de grau en Ecoingeniería i Territori
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de memòria de verificació del títol de grau en Comunicació Audiovisual
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la memòria de verificació del títol de màster Universitari en Enginyeria de computadors i Xarxes
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de canvi de denominació dels programes acadèmics amb Recorregut Successiu (PARS)
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’augment de places en el grau en Ciències Ambientals de EPS Gandia
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial de les següents titulacions oficials per augment del reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries
   1. Grau en Administració i Direcció d’Empreses (EPSA)
   2. Grau en Enginyeria Elèctrica (EPSA)
   3. Grau en Enginyeria Mecànica (EPSA)
   4. Grau en Ciències Ambientals
   5. Grau en Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
   6. Grau en Tecnologies Interactives
   7. Grau en Turisme
   8. Grau en Enginyeria Elèctrica (ETSID)
   9. Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (ETSID)
   10. Grau en Enginyeria Mecànica (ETSID)
   11. Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
   12. Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
   13. Grau en Administració i Direcció d’empreses (FADE)
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Normativa marco de treball fi de grau i fi de màster de la Universitat Politècnica de València
  10. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’ordenació i integració de les Competències Transversals dels títols oficials de la universitat Politècnica de València
  11. Aprovació, si és procedent, de la proposta de conveni d’adscripció a la universitat Politècnica de València de l’escola d’empresaris, Fundació de la Comunitat Valenciana per a la impartició dels estudis de grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
  12. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’oferta de places en estudis de grau i màster per al curs 2022/2023
  13. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’informe sobre la proposta del títol de màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària
  14. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del programa de doctorat en Infraestructures de Transport i Territori
  15. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del programa de doctorat en Enginyeria de la Construcció
  16. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia de la producció Animal
  17. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del programa de doctorat en Enginyeria Geomàtica
 4. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d’i+D+i
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de canvi de denominació del Centre Avançat de Microbiologia d’aliments (CAMA)
  2. Ratificació, si és procedent, de la proposta de les candidatures de la Sra. Laura Gilabert Sansalvador i el Sr. Andreu Martínez Climent, als Premis Nacionals d’investigació per a joves Doctors
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de conveni de cooperació per a la constitució de la unitat mixta d’investigació denominada “ValGRAI: Valencian Graduated School and Research Network of Artificial Intelligence”
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’associació Reserva de la biosfera Vall del Cabriel
 5. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Promoció del Professorat
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de retribucions addicionals del professorat universitari pel sistema de la Generalitat Valenciana
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de procediment per a la renovació del professorat associat a la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de sol·licitud de la professora emèrita Sra. Mercedes Álvaro Rodríguez
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de procediment per a la incorporació d’investigadors Beatriz Galindo, convocatòria 2022
 6. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Econòmica i de Recursos Humans
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball del personal ocent i investigador
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de cessió de taxa de reposició de PDI a altres universitats
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis/personal investigador
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de reglament del teletreball del PAS i PI de la Universitat Politècnica de València
 7. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Formació Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de les propostes d’actualització i nous títols propis per a la seua adaptació al RD 822/21 de 28 de setembre i nous títols propis:
   1. Diploma d’expert en Innovació i Digitalització del sector Logístic-Portuari (22 ECTS)
   2. Diploma d’extensió Universitària en Articulacions. Pràctiques artístiques contemporànies IVAM (30 ECTS)
   3. Màster de formació permanent en sistemes d’aeronaus no tripulades per a aplicacions professionals (60 ECTS)
    • Diploma d’Especialització en Sistemes d’Aeronaus no Tripulades i operacions de vol (30 ECTS)
    • Diploma d’Especialització en Sistemes d’Aeronaus no Tripulades en Aplicacions Professionals (30 ECTS)
   4. Màster de formació permanent en rehabilitació d’edificis i regeneració urbana (90 ECTS)
    • Diploma d’especialització en regeneració urbana (40,5 ECTS)
    • Diploma d’expert en gestió i disseny de la regeneració urbana (23,5 ECTS)
    • Diploma d’especialització en rehabilitació edificis (49 ECTS)
    • Diploma d’expert en rehabilitació energètica en edificació (26,5 ECTS)
   5. Diploma d’extensió Universitària i Intel·ligència artificial de Samsung Innovation Campus (35 ECTS)
   6. Màster de formació permanent en “Business Innovation”: competències i eines avançades per a la generació d’innovació (60 ECTS)
    • Diploma d’especialització en eines i competències per a la generació d’innovació (30 ECTS)
    • Diploma d’especialització en eines avançades per a la generació d’innovació (30 ECTS)
   7. Màster de formació permanent en direcció tècnica i executiva en entitats de futbol (60 ECTS)
    • Diploma d’especialització en direcció tècnica i executiva en entitats de futbol (30 ECTS)
   8. Màster de formació permanent en Sistemes d’informació Geogràfica aplicats a l’ordenació del territori, l’urbanisme i el paisatge (60 ECTS)
    • Diploma d’especialització en Sistemes d’Informació Geogràfica aplicats a l’Ordenació del Territori, l’Urbanisme i el Paisatge (37 ECTS)
    • Diploma d’expert en anàlisi urbana i territorial a través de Sistemes d’Informació Geogràfica (17 ECTS)
    • Diploma d’expert en gestió de dades per a l’administració de territoris i ciutats a través de Sistemes d’Informació Geogràfica (17 ECTS)
   9. Màster de formació permanent en assessorament financer i d’assegurances (60 ECTS)
    • Diploma d’expert en assessoria financera (27 ECTS)
    • Diploma d’expert en gestió de carteres (27 ECTS)
 8. Informe del rector
 9. Torn obert de paraules