Ordre del dia del Consell de Govern de 29.09.2022

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’actualització dels membres de comissions de caràcter general
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de composició i d’adequació dels membres del grup de treball HRS4R de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta del Pla de promoció de l’Ús del valencià en els serveis de la Universitat Politècnica de València
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la distinció de Alumni destacat i destacada de la Universitat Politècnica de València per a l’any 2022
 3. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica
  1. Aprovació, si és procedent, del Conveni marc de col·laboració educativa per a la formació dual del títol universitari oficial de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
 4. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d’I+D+I
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació Informatics Europe
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’acord de filiació de la Universitat Politècnica de València en la Comunitat de Climate-Kic
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació d’empreses i entitats que constitueixen la bioregión de la Comunitat Valenciana (BIOVAL)
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació Internacional per a la investigació tecnològica en sistemes de propulsió i vehicles sostenibles – (IASTEC EI)
 5. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Econòmica i de Recursos Humans
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball del personal docent i investigador
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de venda de les participacions de la Universitat Politècnica de València en la spin-off TITANIA SERVEIS TECNOLOGICOS SL
 6. Informe del Rector
 7. Precs i preguntes