El 7 de febrer de 2023, representants de les Conselleries d’Universitat i Hisenda s’han reunit amb STEPV i la resta de sindicats més representatius de les universitats públiques valencianes per anunciar-nos que ja tenen preparat un esborrany del nou decret de retribucions del professorat laboral i la imminent convocatòria de la mesa sectorial d’universitats per poder negociar-lo.

La modificació d’aquest decret és necessària per desbloquejar el conveni col·lectiu del qual ja fa quatre anys es va firmar un preacord entre universitats, sindicats i el Consell de la Generalitat.

La solució trobada per al desbloqueig és implementar la part econòmica que afecta al professorat amb la modificació del decret de retribucions, cosa que ja va proposar STEPV en la primera reunió posterior a la signatura del preacord fa quatre anys. Ara bé, segons la conselleria no s’ha pogut materialitzar fins a enguany, ja que ara un article dels pressuposts generals de l’estat sí que ho permet.

La resta del conveni, que no presenta cap impediment per ser aprovat, es signarà a continuació, amb l’únic problema que amb el temps transcorregut naix obsolet. Malgrat açò és una bona notícia i podrem començar a actualitzar-lo només siga aprovat.

El nou decret i els efectes retroactius

L’esborrany presentat no s’ajusta en alguns termes a allò que es va preacordar, i des de STEPV confiem que la negociació siga fructífera i desapareguen aquelles parts que, a priori, no ens agraden.

STEPV ha preguntat sobre les partides pressupostàries que s’han anat consignant durant els últims quatre anys, precisament per cobrir les millores salarials del conveni, ja que la llei no permet els efectes retroactius. Des de la Conselleria d’Hisenda ens han traslladat que, com altres partides pressupostàries no executades, eixos diners ja no estan disponibles.

Açò, òbviament, és un problema per a STEPV que sempre ha defensat que el professorat i el PAS afectat pel conveni haurien de cobrar totes les millores des del primer dia.

Valorem positivament

En qualsevol cas, i malgrat les diferències inicials, STEPV considera una bona notícia qualsevol avanç en l’aplicació del conveni, i reconeguem el treball fet des d’ambdues Conselleries i el conjunt del Govern Valencià i l’esforç que suposa en el context d’infrafinançament que pateix el nostre territori, però també lamentem tot el temps durant el qual el professorat laboral de les universitats públiques valencianes no ha vist les millores en les seues nòmines.

Continuarem informant.