La setmana passada, la vicerectora d’Investigació va presentar el nou procés que cal seguir en la disposició de la despesa en els projectes finançats amb el fons europeu del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

El procés s’antulla intrincat, tediós i innecessàriament reiteratiu, i a més, la Universitat únicament es reforçarà amb dues persones per a ajudar a IPs i gestors d’investigació, la qual cosa sembla que ens aboca a un nou col·lapse.

En tan sols 5 minuts, Patricia Balbastre, membre de la Junta de PDI de la UPV per STEPV, ens explica les novetats del procés i el que ens ve damunt