En l’última mesa general de negociació celebrada el dia 18 de juliol de 2016, es va acordar per majoria, a petició de STEPV-Iv, que se celebraren les eleccions a delegades o delegats de prevenció en els Campus de Gandia i Alcoi, tal com consta en la normativa actual del Comité de Seguretat i Salut, que venien sense celebrar-se des de l’any 2002 malgrat les múltiples sol·licituds efectuades en l’últim any i mig per part de STEPV-Iv, situació que coneixereu per anteriors correus nostres.

Igualment es va acordar que a principis de setembre ens reuniríem amb l’administració per a fixar de forma urgent les dates a realitzar aquestes eleccions.

Creiem que és una gran notícia per a tota la plantilla dels campus de Gandia i Alcoi, que finalment es puguen celebrar eleccions que permetran que qualsevol treballador o treballadora es puga presentar lliurement i optar a ser triat en el seu campus per a representar-lo en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

La labor de la delegada o delegat de prevenció és importantíssima per a dinamitzar tots els aspectes referents a l’avaluació dels riscos en els llocs de treball i la consegüent presa de mesures correctores per a poder adaptar-los quan existisquen riscos potencials per a la seguretat i salut.

És molt el que queda per fer en tots dos campus en matèria de prevenció i STEPV-Iv manté el seu compromís electoral de treballar per una Universitat saludable.