Des de gener de 2016, STEPV-Iv ha recorregut diversos nomenaments de personal funcionari interí que s’han realitzat en llocs vacants, sense seguir el procediment establit en la normativa de borses de treball de la UPV.

L’apartat 7.2 d’aquesta normativa estableix que “Quan es tracte de nomenament d’interinitat per a cobrir llocs vacants, s’oferirà a la primera persona que no haja obtingut un nomenament per aquest motiu”.

La pràctica del Servei de Recursos Humans era la següent:

  • Es nomenava a la persona corresponent de la borsa com a funcionari o funcionària per substitució (malaltia, comissió de serveis, etc.)
  • Quan finalitzava la substitució, per exemple, per jubilació del titular del lloc, o perquè obtenia un altre lloc per concurs, el lloc quedava vacant.
  • L’administració, en lloc de realitzar el cessament per finalització de la substitució i el corresponent nomenament en vacant a la persona corresponent, realitzava una resolució “mantenint” a la mateixa persona en el lloc.

STEPV-Iv va entendre que aquestes resolucions de “manteniment”, tot i la seua narrativa, no eren més que nomenaments en vacant, sense seguir el procediment establit en la normativa. Aquesta actuació ha sigut generalitzada en l’últim any, ha afectat a diverses borses de treball i ha perjudicat tant als drets de les persones a les quals els corresponia el nomenament per vacant com a la seguretat jurídica de les persones mantingudes en els llocs.

Després de múltiples recursos tant per part de STEPV-Iv com de les persones interessades, el Rector ja ha resolt un d’ells declarant la nul·litat del nomenament. Com a conseqüència d’aquesta resolució, el Servei de Recursos Humans ha canviat el criteri, deixant de fer aquest tipus de nomenaments i cridant a qui correspon en la borsa, iniciant aquest canvi amb els moviments del passat 16 de febrer en la borsa de treball d’administratius on, per a evitar més greuges i reclamacions, es van realitzar nomenaments per vacant en llocs que fins llavors, malgrat les peticions de centres i serveis, no es considerava necessari cobrir.

La conseqüència d’aquest treball és que hi ha moltes més persones de la borsa treballant i en millors condicions, doncs s’han incrementat els nomenaments per vacant.

La raó només té un recorregut, i encara que el camí siga dur i solitari, al final la veritat es fa evident i la justícia esdevé inevitable. Són la coherència i la tenacitat les que fan a la tossuderia rendir-se a l’obvi. Ara només falta que algú, de debò, assumisca la seua responsabilitat.

Des de STEPV-Iv seguirem treballant per compliment de la normativa, que és la garantia dels drets de les persones que formen part de les borses, i exigint que cada nomenament es realitze en la forma en què la llei preveu per a cadascuna de les situacions.
Si coneixeu alguna situació que poguera ser irregular, vos animem a comunicar-nos-la perquè realitzem els esbrinaments corresponents i si escau, exigim el compliment de la normativa.