STEPV ha rebut queixes d’algunes persones a les quals volien obligar a col·laborar en les proves per a les borses LABORA. El dia 28 de setembre, des del sindicat hem enviat un escrit al gerent, al director d’Àrea de Recursos Humans i al director delegat de Diàleg Social per a manifestar que la col·laboració ha de ser un acte voluntari, més quan és fora de l’ho! rari laboral.

Al mateix temps, hem mostrat de nou la nostra incomprensió que no hi haguera una convocatòria d’oferta pública perquè totes les persones interessades hi pogueren participar, sense estar subjectes a cap filtre selectiu previ. STEPV va traslladar aquesta qüestió a Gerència en reunions anteriors sobre les borses.

A hores d’ara no hem rebut resposta a l’escrit, però interpretem que el correu que s’ha enviat des de RH és una rectificació, cosa que valorem positivament tot i que hem comprovat que la petició d’ajuda no s’ha fet extensiva ni al PDI ni al personal laboral temporal. Esperem que per a altres situacions semblants no s’excloga a cap col·lectiu.

Confiem que no s’abandone aquesta manera de fer les coses millor.