Què passarà amb les borses després dels processos d’estabilització

Segons l’acord de la mesa de negociació, les convocatòries d’estabilització que només tinguen fase de concurs formaran borses complementàries. Açò significa què seran borses que només s’utilitzaran quan s’esgoten les borses principals que estiguen vigents en eixe moment, derivades de processos de selecció (oposicions). Aquestes convocatòries ja ha estat publicades.

Les convocatòries d’estabilització que tinguen fase d’oposició i de concurs, s’integraran en les borses principals vigents. Si una persona està en ambdues borses es quedarà amb la millor puntuació amb independència de en quin procés l’haja obtingut. Aquestes convocatòries es publicaran en breu.

Desenvolupament de les convocatòries de concurs-oposicion

Els processos de selecció per concurs-oposició dels llocs de treball del grup C (C1 i C2) tindran una única prova, i serà necessari obtindre, almenys, 24 punts dels 60 possibles (40% de la nota) per accedir a la fase de concurs. Tanmateix, les persones que obtinguen, almenys, 18 punts (30% de la nota) ja formaran part de la borsa, en les condicions que hem descrit abans.

En els processos dels llocs de treball del grup A (A1 i A2) hi haurà dues proves, una de tipus test que es supera amb 10,80 punts dels 36 possibles (30%), i una altra de resolució de 2 supòsits pràctics d’entre els 3 proposats que es supera amb 7,20 punts dels 24 possibles (30%).

Per accedir a la fase de concurs cal haver superat les dues proves, i que la suma siga, almenys, de 24 punts (un 40%), tanmateix, i, igual que en les convocatòries del grup C, 18 punts (30%) és suficient per a formar part de la borsa

Conclusió

En conclusió, el personal que ja està en la borsa principal no ha de presentar-se obligatòriament per continuar en la borsa.

Tanmateix, el personal que no està en una borsa principal, com poden ser les borses de LABORA, sí hauran de presentar-se als processo d’estabilització per concurs-oposició si volen pertànyer a la borsa principal.

En cas de dubte, contacta’ns i tractarem d’aclarir-te-les.