Ahir, 2 de desembre, el Congrés dels diputats i les diputades varen aprovar el projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Ara la llei continua la seua tramitació al Senat, el qual podria rebutjar el text sense més conseqüències que requerir una nova votació del Congrés. Així que només és qüestió de temps que siga d’aplicació i l’administració i els sindicats de la UPV hauríem de començar a treballar ja, sense dilació.

Quines novetats presenta i com ens afecten

La principal novetat és què tots els processos d’estabilització de la UPV oferits en les OPOs de 2018 a 2020, que no hagen sigut convocats ja, es convocaran per concurs de mèrits.

L’Oferta d’estabilització de 2021, que previsiblement aprovarà el Consell de Govern el dia 23 de desembre, podrà contemplar en la convocatòria el caràcter no eliminatori dels exercicis.

A més, el personal interí que participe en els processos, però no obtinga plaça tindrà dret a indemnització i a romandre en la borsa.

Convocatòries de personal administratiu i analista-programador

Amb relació als dos processos que ja han sigut convocats, l’Administració i els sindicats hem de consensuar la fórmula més adequada que pot anar des de continuar la convocatòria tal com estan publicades fins a l’anul·lació de la convocatòria actual i una nova convocatòria per concurs, com ja han anunciat altes administracions.

Els barems

La mesa negociadora també haurà de decidir si els barems acordats per a l’estabilització, els quals varen ser pensats per a un concurs-oposició, són els adequats per a una convocatòria amb només concurs de mèrits.

Continuarem informant