L’article 79 de la LOSU estableix que “El profesorado asociado podrá desarrollar tareas docentes hasta un máximo de 120 horas lectivas por curso académico”, i les Universitats públiques s’han afanyat a assegurar que, aleshores, només podran fer contractes de P4 (4 hores de classe setmanal + 4 més de tutories).

Però la veritat és que per impartir 120 lectives cal dedicar molt més temps que 120 hores. La preparació de les classes i de les proves d’avaluació, la correcció d’aquestes, la coordinació, la formació entre d’altres tasques que s’exigeixen al professorat associat no estan incloses al seu contracte.

En STEPV pensem que ja és hora de que aquesta dedicació siga reconeguda i retribuïda, per això diem alt i clar que 120 hores no corresponen a una dedicació P4, i reclamem, al menys, contractes de P6 (12 hores setmanals) per impartir aquestes 120 hores, o 12 crèdits.

Per això, instem a les universitats i a la Generalitat Valenciana a reconéixer aquesta realitat.

Perquè en STEPV estimem al professorat associat.