El passat 27 de juliol es publicava en el DOCV la convocatòria de CONCURS d’OPERADORS, la qual va ser recorreguda en reposició per STEPV pels següents motius:scale-311336_640[1]

– No havia sigut negociada en la mesa de negociació

– S’oferia una vacant inexistent en Arquitectura, a falta de la modificació de la RLT (Relació de Llocs de Treball), que suposaria el canvi d’una plaça de l’ETSI Geodèsica, Cartogràfica i Fotogrametria a l’ETS d’Arquitectura.

– Els llocs de treball oferits apareixien amb una numeració diferent a la qual figura en la Relació de Llocs de Treball de la UPV. Amb açò, l’administració pretenia reorganitzar el personal interí nomenat en l’actualitat, sense tenir en compte que després de la celebració de l’oposició s’ha creat una nova borsa de treball, per la qual cosa les vacants que es produïsquen després de la resolució del concurs hauran de ser cobertes per ordre de borsa, tal i com estableix la normativa.

Ara, els Serveis Jurídics de la UPV han donat la raó a STEPV i en breu el servei de RRHH procedirà a modificar la convocatòria.

En els següents enllaços pots consultar el recurs presentat per STEPV-Iv i la resposta del Rector:
Recurs reposició operadors

Resolució recurs reposició operadors

Quedem a la vostra disposició en les extensions 77046 o 79149 o en el correu stepv@upv.es per a aclarir qualsevol dubte que us puga sorgir respecte a aquest tema o qualsevol altre que considereu oportú traslladar-nos.