Un nou laude arbitral dóna la raó per segona vegada a STEPV respecte de les eleccions sindicals del comitè d’empresa d’Alcoi.

Us recordem que, durant l’últim procés electoral sindical, STEPV va presentar una reclamació contra la llista presentada per CCOO al comitè d’empresa d’Alcoi en ser nul·la per no reunir els requisits exigits per la llei.

Un laude arbritral, dictat el 12 de març de 2015, va donar la raó a STEPV considerant que no podia esmenar-se una llista electoral no presentada correctament dins del termini i en la forma escaient i declarava nul·la la candidatura de CCOO, l’acte de proclamació provisional i resta d’actes posteriors del procés electoral. En conseqüència, declarava que el procés es retrotraguera al moment de la proclamació provisional de candidatures presentades vàlidament dins del termini i en la forma escaient, excloent la de CCOO i reprenent la resta del procés electoral.

L’execució del laude va ser recorreguda per CCOO (demanda a la qual es van adherir les organitzacions sindicals UGT-PV i UPV SINDICAL) al·legant que aquest no era ferm en haver sigut impugnat en via judicial social, però un segon laude arbitral considera correcta la celebració del segon procés electoral en execució del primer laude ja que la suspensió del procés electoral no procedia per no haver-ho determinat així el jutge.

Per aixó, es desestima la reclamació electoral interposada per CCOO contra el procés electoral dut a terme en l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi i es declara vàlid el segon procés electoral.