Ahir, dia 22 de febrer, la consellera d’Universitats, Carolina Pascual, va presentar l’avantprojecte de reforma del decret 174/2002 que regula les retribucions del PDI.

La reforma consisteix, bàsicament, en la inclusió de la productivitat variable acadèmica de la UPV entre els complements que es poden retribuir i, a més, reconeix la retroactivitat, la qual cosa permetria el cobrament dels complements de 2019 i 2020.

L’avantprojecte autoritza el pagament fins a l’any 2023.

Tal com altres vegades hem criticat les accions del rector Mora en aquest assumpte, ara cal reconéixer que s’ha aconseguit una solució bona, inclús millor de l’esperada si finalment es pot cobrar els complements dels anys anteriors.

D’altra banda, volem agrair al professorat, al PAS i a l’estudiantat que van participar en les mobilitzacions i accions de protesta, però també reconéixer el bon treball desenvolupat pels companys i les companyes de la JdPDI i del CdE del nostre sindicat, que van iniciar eixes accions.

Malgrat açò, no hem de baixar la guàrdia pels motius següents:

  • El decret encara no s’ha aprovat i cal estar atents a possibles modificacions que puguen perjudicar els interessos del PDI de la UPV.
  • Tot i que arribe a bon port, no es tracta d’una millora, sinó de recuperar el que ens van arrabassar.
  • El decret, i per tant el pagament de les retribucions addicionals pel sistema propi, té la data de caducitat en 2023, any electoral en les Corts Valencianes. Caldria tenir un nou decret, abans de les eleccions, que regulara la implantació d’una carrera professional com la que té el personal de la GVA, de sanitat, de justícia, o el PAS universitari.

Continuarem informant.