L’ANECA ha convocat des del BOE els sexennis d’investigació 2016-2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2022-58

Finalment no ha complit els promesos canvis de criteris per a passar a una valoració qualitativa de mèrits, en comptes d’una valoració purament quantitativa que per a fixar els plusos o complements extrasalarials en les nòmines dels investigadors. Seguiran basats només en els articles publicats en revistes científiques, no en els 9 principis i 12 directrius anunciades a l’octubre.

Esperem que aquesta decisió siga transitòria i que prompte es torne a plantejar seriosament una revisió amb profunditat dels processos d’avaluació que que pose en valor la tasca de recerca d’una manera més ampla i més justa.