A causa dels problemes que han sorgit per a inscriure’s en les borses d’Administratius i Auxiliar de servei a través de LABORA, des de STEPV recomanem a totes les persones que no puguen completar la seua inscripció que presenten un escrit a través de la seu electrònica de la Universitat (https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/inici) per a indicar la seua voluntat de participar en el procés selectiu, els problemes que li han sorgit (adjuntar captura de pantalla si és possible), i sol·licitant que se li incloga en el procés.

Amb aquest escrit queda constància dels problemes sorgits i de la voluntat de participar en el procés selectiu. No podem assegurar res, però intentarem que al setembre l’administració incloga a totes les persones que no han pogut completar la seua inscripció.

Hem informat el director d’àrea de RH que STEPV enviarà una recomanació a tot el personal pels problemes sorgits amb la inscripció a través de LABORA.