La UPV realitzarà una auditoria externa del seu sistema de prevenció. Aquest ha estat un dels objectius pels quals STEPV-Iv ha estat treballant des de fa temps.

Els delegats i delegades de prevenció de STEPV-Iv hem aconseguit que des de la Inspecció de Treball es faça un requeriment a la UPV perquè realitze una auditoria externa en matèria de prevenció. Considerem que serà un molt bon punt de partida per a conéixer exactament en quina situació es troba la nostra universitat, i perquè el govern de la UPV, a la fi, siga conscient de quants recursos són necessaris per a garantir la seguretat i salut dels seus treballadors.

STEPV-Iv fa temps que demana a la UPV que millore la prevenció de riscos i la salut de la plantilla, i després de molts escrits, denúncies i insistències en diferents àmbits, sembla que per fi es van aconseguint alguns resultats.

Agraïm la resposta que es comença a donar a tantes reclamacions des del Vicerectorat d’Infraestructures mitjançant les Direccions d’Àrea d’Ordenació dels Campus i de Prevenció de Riscos Laborals, i que a la fi es comence a donar la importància que mereix al tema de la prevenció.

Esperem que amb el resultat de l’auditoria externa el govern de la UPV aposte per millorar totes aquelles importants deficiències en aquesta matèria que encara existeixen en la nostra universitat, malgrat els llocs que ocupa en els rànquings acadèmics.

Des de STEPV-Iv considerem que s’ha de donar a les treballadores i treballadors la importància que es mereixen i invertir en la seua seguretat i salut.