Comencen les classes i la gran majoria de personal no sabem oficialment en quines condicions:

1. El passat 21 de juliol es va convocar el CSS de la UPV per a actualitzar el protocol COVID per al curs 2021/22. Després de diverses reunions encara demà, dia 7 de setembre, el CSS continuarà reunint-se per a tancar el tema.

2. Divendres 3 de setembre, el vicerector en prevenció de riscos va informar el personal delegat de prevenció d’un decàleg informatiu que tenia intenció d’enviar als N1 per a informar-los sobre les mesures per al començament de curs. Aquest mateix dia el personal delegat de prevenció es va reunir i va presentar al·legacions.

3. En data d’avui no ens consta que s’hagen tingut en compte les al·legacions presentades, ni si s’ha fet arribar cap informació als N1, al PDI i a la resta de personal.

Mentre no existisquen modificacions oficials, el vigent és el protocol COVID amb el qual es va acabar el curs 20/21, publicat en la web.

Us mantindrem informats