Segons ens informen des de la Gerència de la UPV, pròximament es convocaran proves per a l’ordenació de les persones interessades en les borses.

La UPV inclourà aquelles persones que tingueren problemes amb la plataforma LABORA i deixaren constància (registre o mail) dins del termini de presentació de sol·licituds.

La prova serà un examen de tipus test sobre coneixements a escala usuària sobre correu electrònic i Word, per a la borsa d’auxiliars de servei, i sobre Word i Excel per a la borsa d’administratiu.

Les proves se celebraran amb totes les garanties sanitàries i en horaris que permenten presentar-se a ambdues proves.

Els empats es resoldran per l’ordre alfabètic del primer cognom d’acord amb el sorteig que estableix l’article 17.1 del Decret 3/2017 del Consell.

L’acreditació de la titulació requerida per a l’accés a aquestes categories professionals es farà en el moment que la persona haja d’incorporar-se.