Després que s’actualitzara el protocol d’actuació contra la COVID-19 el passat 21 de gener de 2021, ara es coneix l’evidència científica que l’aire és la principal via de contagi en l’actualitat de la COVID-19. L’OMS ja reconeixia l’aire com a via de contagi, però els últims i més recents estudis indiquen la conveniència d’insistir més en la ventilació que en la desinfecció de superfícies.

Recordem que al protocol actual, que compta amb el vot en contra de la gran majoria de delegats i delegades de prevenció, es van fer vots particulars expressos perquè les mesures preventives que contempla per a evitar el contagi per aerosols a través de l’aire són insuficients.

Ateses les novetats del coneixement científic, el personal delegat de prevenció designat per STEPV ha sol·licitat que es revise i actualitze el protocol de la UPV, amb l’objectiu d’incrementar les mesures relacionades amb la ventilació, purificació i renovació d’aire.