En la Mesa Negociadora de PAS del 29 de juny, l’administració va proposar una modificació de la Relació de Llocs de Treball del PAS.

L’administració és capaç d’emprar tres criteris diferents per als llocs de cap de servei/secció:

  • Obrin a concurs extern alguns llocs per a permetre la incorporació de personal d’altres administracions públiques.
  • Barren altres perquè el personal del grup A2 hi tinga accés.
  • Modifiquen el tipus d’administració en altres perquè personal d’administració especial del grup A1 puga ocupar-los.

Tot això es fa sense rubor i volent fer creure que no es pensa en persones concretes!

Divideix per véncer

En un intent patètic per salvar els mobles, l’administració va dividir la negociació en set blocs diferenciats de temes per forçar la votació individualitzada de cadascun esperant obtenir el suport per alguns d’ells.

Aquesta estratègia no ha funcionat malament, ja que van obtenir una majoria sindical en quatre dels set blocs, que d’haver-los votat sobre el conjunt probablement seria una proposta rebutjada.

STEPV va votar a favor de la reclassificació del complement específic d’E023 a l’E028 dels llocs d’Especialista Tècnic de l’Àrea de Comunicació i de responsable de l’oficina de congressos de l’SGI. Aquesta modificació, tot i que no és suficient, era una de les reivindicacions del JA TOCA, i la primera millora per a personal del grup C1 en molts anys.

Quan toca el JA TOCA

En la mesa es van al·ludir temes com la reclassificació del personal informàtic, la creació del grup B, l’equiparació del personal administratiu i un llarg etcètera. També es va fer referència a les modificacions que responsables de departaments, centres i serveis van sol·licitar i de les quals, malauradament, no van prendre nota.

Tots aquests temes estan als llimbs mentre s’obri camí a aquelles persones a les quals, segurament, es referia el rector Capilla quan anunciava que seria el rector de les persones.