Les necessitats docents del curs que ve provocaran una paradoxa: el professorat associat de nova incorporació tindrà contractes indefinits, mentre seguim sense estabilitzar al professorat que ja treballa a la UPV.

Mentre reclamem una solució a aquesta situació transitòria, s’han aprovat en Mesa General de Negociació els barems que regiran les noves contractacions que pots llegir aquí. De nou amb el nostre vot a favor i de nou amb la sensació que la predisposició del vicerector a arribar a acords ha canviat a millor.

A proposta d’STEPV, l’experiència professional i les competències docents seran els mèrits més valorats, un plantejament molt més alineat amb l’especificitat d’aquest perfil tal com està definit en la llei. Així, el nou barem considerarà aquests àmbits en un 75% de la puntuació total del currículum, 50% i 25% en cada apartat, respectivament. Altres aspectes nous de l’acord són els següents:

  • S’ha aclarit i simplificat la classificació de mèrits, deixant en l’apartat docent únicament aquells referits a la docència universitària.
  • S’inclouen mèrits de transferència, on aquest tipus de perfils tenen majors possibilitats d’aportació a l’àmbit acadèmic, reforçant així el seu marcat rol d’enllaç entre la pràctica professional real i l’aula.

Aquest barem, després de la seua aprovació en el Consell de Govern, haurà de ser aplicable ja en les places a convocar de cara a la cobertura de necessitats del pròxim curs acadèmic 2024/2025.