Aquest matí, la plataforma de professorat associat de la Universitat Politènica de València i les organitzacions sindicals STEPV-Iv, CCOO i UGT han convocat a la vaga indefinida al professorat associat de la universitat, a partir del dia 16 d’abril.

Els motius que fan necessària la vaga són, la realització, de manera generalitzada de moltes mes hores de treball de les oficialment  reconegudes al seu contracte. Les diferències salarials amb la resta del Personal Docent i Investigador de la Universitat, tant en quantia com en estructura salarial. Les discriminacions que pateix el col·lectiu amb el reconeixement de l’activitat investigadora, la reducció de crèdits i la promoció i estabilització. I la manca de criteris objectius, iguals i públics que determinen la renovació o no dels contractes de professorat associat.

El comité de vaga estarà format per membres de la plataforma i de les tres organitzacions sindicals.

El col·lectiu de professorat associat s’ha trobat amb una actitud passiva del rector que diu en la premsa que és el Conveni Col·lectiu “el marc contemplat en la llei on s’han de negociar les condicions laborals del professorat associat”, tot i que la major part de les reivindicacions del col·lectiu són relatives a la normativa pròpia de la UPV.

El rector ha subestimat la resolució del conflicte d’aquest col·lectiu, i només s’ha compromés a un augment del salari en obtenir l’autorització de la Conselleria: autorització que NO ens consta que s’haja demanat.

STEPV-Iv opina que el rector no hauria de desentendre’s ni de tirar pilotes fora. Cal que gestione i solucione un conflicte que ve de lluny